آیا پرسش‌های بیشتری دارید؟ اصلا مشکلی نیست.

اینجا در وبسایت زندگی خداوند تمام تلاش ما بر این است که شما کاملا متوجه شوید خداوند کیست و نقشه او برای زندگی شما چیست. فرم زیر را پر کنید و ما در امنیت و اطمینان کامل به هر پرسشی که داشته باشید پاسخ خواهیم داد.

Global Media Outreach is the ministry behind GodLife.com. By submitting this form, you agree to our Privacy Policy.