Weekly Devotional Signup

هر هفته نکته‌ای تازه درباره عیسی مسیح بیاموزید. برای دریافت لقمه‌های روحانی هفتگی نام‌نویسی کنید تا با عیسی مسیح بیشتر آشنا شوید.

سازمان خدمات مسیحی «بشارت رسانه‌ای جهانی Global Media Outreach»  گرداننده وبسایت GodLife.com یا زندگی خداوند است. با فرستادن این فرم، شما موافقت خود با خط مشی ما در زمینه حریم خصوصی را تایید می کنید.